Jak nastavit a změřit hlasitost masteru | limiter a loudness meter

Youlean Loudness Meter (youlean.co/youlean-loudness-meter)

Nebudu zde rozebírat přímo jak se dělá mastering. To je samostatná disciplína. Pokud jste ale zvládli nějaký svůj první mix, možná by vás zajímalo, jak nastavit hlasitost tak, aby tak akorát.

Na pocitovou hlasitost neexistuje úplně pevná norma. Spousta profesionálních nahrávek se svou natlačeností liší. Čím je pocitová hlasitost vyšší, tím menší má nahrávka dynamiku a naopak. Proto vám některé písně např. na Spotify hrají hlasitě a některé musíte v autě zesilovat, abyste je slyšeli.

Vyvstává tedy otázka čím hlasitost natlačit a čím a podle čeho to měřit?

Ideální je si všechny už smíchané stopy nalinkovat do jedné skupinové, kterou nazveme třeba pracovně master. Případně je ještě praktičtější mix vyexportovat do finálního souboru a založit si nový master projekt, kam vložíme mix. Mastering pak aplikujeme na stopu mixu.

Pokud nám vše hraje jak má, jsou vyřešená sterea a frekvenčně je mix vyrovnaný, pak stačí dát na váš výtvor na konec řetězce maximizer, nebo limiter. Limiter bývá součástí vašeho DAW.

LoudMax (loudmax.blogspot.com)

LoudMax

Jako totálně jednoduchý, ale přesto funkční externí limiter mohu doporučit LoudMax.

Limiterem tedy nastavujete míru natlačení nahrávky. Za limiter ale ještě zařaďte loudness meter, tedy měřák pocitové hlasitosti.

Youlean Loudness Meter

Ten už bývá součástí pouze plných verzí DAW. Jeden dostačujíci je ale zdarma dostupný na internetu.

Výstupní hlasitost by neměla v žádném případě přesahovat 0 dB. Naopak je dobré ji mít o fous nižší. Konkrétně -0,7 až -0,2 dB.

Limiter pak nastavte tak, aby zabíral ideálně okolo 3 – 4 dB. Zde by to nemělo produkovat nežádoucí zkreslení a je to dobrá výchozí pozice, od které se odrazíme.

Na loudness meteru hlídáme:

  • aby hodnota integrated nešla pod 10,
  • short term pod 9,
  • aby true peak, celková maximální hlasitost špičky, měla rezervu 0,7 – 2 dB pod nulou,
  • a aby se dlouhodobá pocitová hlasitost, tedy integrated, pohybovala okolo -12 LUFS

Pokud se vám podaří dodržet tyto hodnoty, neměl by to být průser. Je však dobré si ještě výsledek porovnávat s nějakou referenční nahrávkou, podle které můžete také limitovat. Jo a dejte pozor, aby vám nahrávka nepumpovala. Tedy aby si jednotlivé stopy navzájem neuhýbali nijak výrazně, nebo slyšitelně.